Řízení dávky kejdy palubním počítačem Annaburger

Obchodní zastoupení

Jako nadstandardní příslušenství nabízí firma Annaburger na své aplikátory kejdy systém elektronického nastavení dávky v m3/ha. Srdcem stroje je palubní počítač Muller Elektronic, který je propojen s elektronickým průtokoměrem a čidly na kolech cisterny. Po zadání záběru ,rychlosti a dávky systém reguluje dávku, respektive ji udržuje na ha stejnou. Propojení na systém GPS je v tomto případě možné, takže podnik může hnojit podle konkrétních podmínek na danném poli. Dá se očekávat, že o tento systém bude mezi farmáři v budoucnosti větší zájem z důvodů vykazování hnojení.

Nezávazná poptávka