Podpora EU

Společnost Agrocentrum ZS, s.r.o. realizuje projekt č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004994 za finanční podpory EU (Národní plán obnovy).

Název projektu: Digitalizace systémů řízení podniku Agrocentrum ZS, s.r.o.

Cílem projektu je implementace pokročilé digitální technologie napříč společností, čímž bude zvýšena efektivita, spolehlivost a bezpečnost servisu a prodej zemědělské a lesnické techniky, především v oblasti provozních procesů, procesů údržby a procesů souvisejících s logistikou a sklady.

Projekt podporuje dlouhodobou strategii společnosti tím, že přispěje k dalšímu zvýšení efektivity, spolehlivost a bezpečnosti v oblasti servisu a prodeje zemědělské a lesnické techniky.  Součástí projektu je zvýšení digitální úrovně prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci, což bude mít za následek efektivnější propojení a řízení firemních procesů.

ACZS1

ACZS2


Nezávazná poptávka