Radličkový secí stroj Kverneland TS

Obchodní zastoupení

Při zachování principu jednoduchosti přichází nový TS EVO s navýšením objemu zásobníku na 1200 l / 1700 l nebo 2200 I a záběry od 4 do 6 m. Vždy s možností volby meziřádkové vzdálenosti 12,5 nebo 15 cm.

Pro dosažení maximální průchodnosti stroje byla zvolena konfigurace radliček do 5 řad. Radličky, umístěné před každým opěrným kolem, zajišťují přesné kopírování terénu a stabilitu stroje za traktorem. Rozmístění radliček zaručuje rovnoměrné urovnání povrchu. Radličky, které jsou určeny jak pro kultivaci tak současné setí, velmi málo vibrují a tím je docíleno přesného setí. Tyto S radličky jsou jištěny proti přetížení známým systémem Auto reset, který je používán u pluhů Kverneland. Tak je docíleno přítlaku 50 kg na každou radličku.

Dříve variantní výbava – rovné ostří radličky – se nyní stává základním prvkem stroje. Toto provedení zamezuje vytahávání kamenů z půdy a zároveň zlepšuje průchodnost stroje.

Při konstrukci byl použit nový tříramenný rám s možností závěsu kat. II a III. Závěs je vybaven i oválnou dírou pro třetí bod, která se používá při výbavě stroje se zatlačovacími kolečky.

TS EVO je vybaven flotačními pneumatikami 11.5/80-15.3 (10PR), montovanými na středové rámové sekci, a dvěma podpěrnými koly 18 x 8.50-8 na křídlových sekcích. Toto rozmístění je použito z důvodu perfektního kopírování povrchu. Radličkami umístěnými před koly a minimální vzdáleností mezi koly a radličkami se dociluje výborného urovnání povrchu a klidného průjezdu při setí i mimo směr zpracování půdy. Variantní výbava zahrnuje přední urovnávací řadů prutů a zahrnovací kolečka secích radliček. Dávkovací ústrojí Kverneland Accord je nasazeno na zásobník z boku v takové pozici, kdy je k němu velmi snadný přístup. Kalibrace je tedy velmi snadnou záležitostí. Zvláště v případě, že je secí stroj vybaven elektropohonem dávkovacího ústrojí. Kompaktní konstrukce zásobníku pomáhá udržet těžiště blízko traktoru, což umožňuje jeho zvýšenou kapacitu.

 

Nezávazná poptávka