Adaptér pro překládání obilí Annaburger

Obchodní zastoupení

Další možností využití vozu s výtlačným čelem je jako překládací vůz s velkokapacitním šnekem umístěným na zadním čele. Šnek je poháněn mechanicky od traktoru. Má průměr 550 mm. Výtlačné čelo je řízeno z palubního počítače. Při překládání zapne obsluha vývodový hřídel traktoru, otevře šoupě u šneku a stlačí tlačítko pro pohyb štítu. Celý systém překládání se řídí následně sám podle čidel umístěných na zadním čele. Pokud jsou zakryta obě dvě čidla, štít se zastaví, pokud jen jedno, štít se posouvá určitou rychlostí. Pokud jsou obě dvě čidla volná, posouvá se štít největší rychlostí. Obsluha se díky tomuto systému může věnovat manipulaci s vozem a couvání nebo pojíždění.

Nezávazná poptávka