Dotace pro zemědělce

Zemědělské dotace, dotace pro zemědělce, podpora pro zemědělství, ale i komunální a další dotace jsou čím dál diskutovanějším tématem. Existuje přitom řada institucí a programů, ve kterých se lze jen těžko vyznat: Evropská unie, Evropské fondy, Životní prostředí, Program rozvoje venkova, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) atd. Každý má navíc zájem o něco jiného a dosáhne na jiný typ dotace. Orientace v této záležitosti je zkrátka složitá.

Nabízíme Vám proto snadné řešení. Kontaktujte nás jednoduše Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s uvedením základních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Výměra v ha
 • Zájem o stroj či stavbu

Informace zpracujeme a navrhneme Vám řešení dle aktuálních dotačních výzev..

Pro zajímavost si můžete pročíst program zemědělských dotací z roku 2015.

Dotační zemědělské programy 2015:

1) Operační program životní prostředí

Příjem žádostí dotací pro zemědělce od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015

5. VÝZVA ZAMĚŘENÁ NA ODPADY

a) kompostárny

 • projekty zaměřené na kompostárny, žadatelé mohou být jak obce, tak podnikatelé
 • lze žádat pouze na velká zařízení (nad 150 tun ročně zpracovaného odpadu)
 • bodové zvýhodnění při 50% BRKO od obcí
 • výše dotace 85% v režimu de minimis
 • lze i na stavební část, k žádosti je potřeba stavební povolení
 • lze žádat na traktory, manipulátory, míchací vozy, vakovače, překopávače, štěpkovače, váhy a jiná zařízení vhodná pro provoz kompostárny

b) svoz

 • žádat mohou pouze veřejní žadatelé (obce, města, ...)
 • nelze žádat na svozovou techniku, ale pouze na kontejnery
 • výše dotace 85% v režimu de minimis

8. VÝZVA ZAMĚŘENÁ NA OCHRANU OVZDUŠÍ

c) snížení emisí čpavku

 • lze žádat na stroje do stájového prostředí, na hlubokou podestýlku: zastýlací vůz, rozdružovač balíku a nakladač či manipulátor, který se vejde do stáje a bude sloužit k přistýlání
 • lze žádat na cisterny nebo aplikátory na kejdu či digestát z ŽV (stroje na zapravení po rozstřiku musí mít žadatel ve vlastnictví – pluh, podmítač)
 • lze žádat na zastřešení jímky z ŽV
 • výše dotace dle velikosti podniku 75% malý, 65% střední, 55% velký

d) snížení emisí TZL

 • výrobny krmných směsí
 • sušičky, čističky
 • výše dotace dle velikosti podniku 75% malý, 65% střední, 55% velký
 • k žádosti není nutné stavební povolení

2) Program rozvoje venkova

Příjem žádostí dotací pro zemědělce od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

3,28 mld. Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

973 mil. Kč

4.3.2 Lesnická infrastruktura

345 mil. Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

190 mil. Kč

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií& při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

603 mil. Kč

INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 • výše dotace 40% + 10% LFA (více než 75 % pozemků v LFA) + 10% pro mladé začínající zemědělce
 • jedno IČ = jedna žádost
 • investice do staveb a technologií v živočišné výrobě (ustájení skotu, prasat, ovcí, technologie ŽV, dojírny, jímky, hnojiště...)
 • investice do staveb a technologií v rostlinné a školkařské výrobě (technologie čištění a skladování, stroje pro pěstování ovoce a zeleniny,...)
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (ŽV i RV) (krmné vozy, rozebírače, nakladače, vakovače, přepravníky zvířat,...)

Pozn.: Nákup spec. mobilních strojů pro ŽV max. 49% z výdajů na daný projekt

3) PGRLF: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

 • Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích
 • Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny
 • Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • Finanční podpora pojištění lesních porostů
 • Zpracovatel
 • Úvěry na nákup půdy
 • Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
 • Sociální zemědělství
 • Zajištění úvěrů

Pro zodpovězení Vašich dotazů a případnou bližší spolupráci nás neváhejte Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .